Barn og Ungdom fra 4. klassetrinn - Sunde Skole

Barn og Ungdom fra 4. klassetrinn - Sunde Skole

Viktig informasjon

Vi trener på Sunde Skole Tirsdager. Detaljert informasjon om våre aktiviteter finner medlemmene på Spond.

Jeg vil melde inn mitt barn

Informasjon om medlemmet
Kjønn
Forelder
Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her

Jeg vil melde inn meg selv

Kjønn
Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her