Innkaling til årsmøte 2022

Submitted by
Omid Hassanipour
Publisert
2. februar 2022
Image

Dato:  søndag 27. mars 20222
Tid:  kl: 20:00
Sted:  Digitalt
Link: https://meet.google.com/dze-ycaj-iah/

Styret i Stavanger Taekwon-Do Klubb ønsker med dette å innkalle alle stemmeberettigede medlemmer (over 15 år) til årsmøte for 2022.

1. Konstituering
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Oppnevning av to personer for undertegning av årsmøteprotokoll

2. Årsberetning/protokoll, herunder:
- Medlemsutvikling 2021
- Regnskap 2021
- Budsjett 2022

3. Valg:
- Styre 2022

4. Eventuelt (behandling av innmeldte saker)

Andre saker som ønskes behandlet sendes skriftlig til styre innen 11. mars.

Med vennlig hilsen
Styret
Stavanger Taekwon-Do Klubb